veikkaus slot machines man playing

Lisensiering kan gi bedre beskyttelse for problemspillere

Av Are
11 november, 2020
En splitter ny rapport kompilert av ‘Finnish Ministry of Social Affairs and Health’ har gitt myndighetene i landet en rekke forslag for å gi bedre beskyttelse for problemspillere. Dette inkluderer et forslag om å bannlyse markedsføring av spilleautomater og gambling generelt. I tillegg viser rapporten til mange andre forslag som for eksempel å lisensiere markedet og åpne opp for private aktører. Rapporten viser til at det kan gi bedre beskyttelse for problemspillere ved en eventuell lisensieringsmodell.

Lisensmodell kan gi bedre beskyttelse for problemspillere

De som følger med på idrettspolitikk og lover om spill og gambling i Norge vet jo at debatten går i vårt fagre land også om akkurat dette. Det er store krefter i spill for å prøve å få til en lisensieringsmodell i Norge, slik at private aktører kan operere i landet og tilby sine casinotilbud til norske kunder. Av en eller annen uvisst grunn får nordmenn som bor i Norge kun lov til å spille hos Norsk Tipping – med mindre det er på internett – fordi online casino er selvsagt helt lov for norske kunder gjennom EØS lovverket.

Blant tiltakene som ble lagt fram i rapporten var et forslag om å lisensiere markedet, dette ville selvsagt åpnet for private aktører som Betsson til å operere i markedet. Finland har på lik linje som Norge et statlig eid selskap som har monopol på all gambling- og lotteri-virksomhet. Dette selskapet heter Veikkaus og rapporten ble altså lagt fram for dette selskapet. I rapporten pekte de på at en lisensiering av markedet kunne være svært gunstig for bedre beskyttelse for problemspillere.

Rapporten ble avføyd av Veikkaus og de pekte til at de heller ville bruke midlene sine på å sørge for at utenlandske spillselskaper ikke fikk lov til å operere i landet.

Rapporten gir forslag for å minimere gamblingproblemer

Rapporten som kommer fra ‘The Harm Assessment Group’ som opprinnelig ble etablert gjennom Finlands egne lotteritilsyn kommer med forslag for å minimere gamblingproblemer i landet. Rapporten er brutt opp i to seksjoner; Den første er skrevet av gruppen selv og fokuserer på tiltak som kan implementeres i det allerede eksisterende systemet for å minske gamblingproblemer. Den andre seksjonen er skrevet av to forskere fra ‘University of Helsinki’, navnlig; Tuulia Lerkkanen og Virve Marionneau, denne delen sammenligner den eksisterende monopol-modellen mot andre regulerte og lisensierte markeder.

Rapporten konkluderer med at den lette tilgangen til spilleautomater i landet fører til gamblingproblemer, noe Veikkaus allerede jobber med da de har sanksjonert å fjerne 8,000 av landet spilleautomater før slutten av 2020. Rapporten viser til at Danmark er det eneste landet som faktisk har flere spilleautomater per innbygger enn Finland.

Vil stoppe markedsføring av gambling

Nøkkelen til å redusere tilgjengeligheten av spilleautomater ble foreslått å være og bannlyse markedsføring av gambling i landet. Dette ville ifølge rapporten være komplimentert med en full risikoanalyse av alle spilleautomater i landet og advarsel-klistremerker som må klistres på samtlige spilleautomater for å advare mot eventuelle negative effekter.

Rapporten peker til at det er ikke bare innenfor landegrensene i Finland at problemspillere eksisterer, de fleste spiller jo faktisk casino på nett. Rapporten mener dette kunne vært adressert ved å innføre en lisensierings-modell, noe som hadde gitt myndighetene bedre oversikt over spillerne i landet. Dette ble avføyd og det var klar beskjed om at prioriteten til landet var å stoppe utenlandske operatører fra å operere i landet over internett.

Når rapporten undersøkte andre land og markeder la de frem et forslag om en gunstig database over alle spillere i landet, dette for å beskytte eventuelle problemspillere. Denne databasen ville selvsagt vært bundet opp mot ID du bruker på å registrere deg hos casinoer med. Dette er en løsning som Veikkaus var svært positivt innstilt på, men istedet for en lisensieringsmodell med dette som en del av pakka vil de heller lansere sin egen versjon av akkurat denne type database over spillere i Finland.

Innskuddsgrenser kan vise seg å være effektivt

I rapporten vises det også til at innskudds- og taps-grenser kan være svært effektivt for å redusere gamblingproblemer hos befolkningen. I Finland er faktisk dette i effekt den dag i dag og myndighetene har sanksjonert at man kun får lov til å tape maksimum 500€ per måned hos lotteriselskapet Veikkaus. Denne sanksjonen gjelder kun for spilleautomater og bingo-spill. Rapporten viser til at utenlandske spilloperatører har systemer implementert allerede for å sette innskudds- og taps-grenser for spillere hvis man vil det.

Rapporten som ble kompilert er en ringvirkning av at myndighetene i landet jobber med å endre lotterilovene i landet. Blant annet har de allerede sanksjonert at man må ID-registrere seg for å spille på automater fra Veikkaus innen 2023.

Vi kommer tilbake med mer så fort vi hører noe…